پسته مکانیک خندان-آب خندان

پسته مکانیک خندان-آب خندان
پسته آب خندان و مکانیک خندان
 

 

پسته آب خندان (پسته مکانیک خندان) چیست؟

هرگاه پسته دهن بست را طی مراحلی توسط سرد و گرم کردن آب، خندان کنند به آن نوع پسته آب خندان می گویند.

پسته آب خندان (مکانیک خندان) شدیداً آلوده و خطرناک می باشد

افرادیکه اقدام به آب خندان کردن پسته می کنند، آگاهانه و یا ناآگاهانه سلامت مصرف کننده را به خطر می اندازند.

پسته آب خندان از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است به همین جهت قیمت پایینی نیز دارد.

بسیاری از افراد سودجو، به جهت افزایش سود و عدم آگاهی مصرف کننده در شناسایی پسته آب خندان،

پسته آب خندان را با مقدار کمی پسته درجه 1 مخلوط می کنند و باقیمت مناسبی به فروش می رسانند

و از آنجاکه بسیاری از مصرف کنندگان در ابتدا قیمت مناسب پسته را نسبت به کیفیت در نظر می گیرند،

اقدام به خرید این نوع پسته می کنند.

برای تشخیص پسته آب خندان (مکانیک خندان):

1- مشورت با افراد متخصص و خبره در زمینه پسته.

2- خرید پسته از افراد یا فروشگاه های مطمئن.